Anh ăn tối chưa nhỉ, nếu rồi ghé 𝐊𝐀𝐑𝐌𝐀 làm vài ly

𝓚𝓪𝓻𝓶𝓪 𝓢𝓱𝓲𝓼𝓱𝓪 𝓗𝓸𝓾𝓼𝓮 & 𝓛𝓸𝓾𝓷𝓰𝓮 ☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟎𝟖-𝟑𝟐𝟑-𝟕𝟕𝟕 ⏰ 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐦𝐨̛̉ 𝐜𝐮̛̉𝐚: 𝟔𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 – 𝟔𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 🏠 𝐀𝐝𝐝𝐫𝐞𝐬𝐬: 𝟒𝟓 𝐓𝐫ầ𝐧 𝐇ư𝐧𝐠 Đạ𝐨, 𝐐.𝟏, 𝐓𝐩.𝐇𝐂𝐌
comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VN
VN ENG