“ Cành cây còn có lá 🍃
Cua cá thì đang bơi

… Sao anh cứ mãi chơi Chẳng chịu nhìn em thế ?? 😢 “ ————ᶠᴿᴼᴹ ᴷᴬᴿᴹᴬ ᵂᴵᵀᴴ ᴸᴼᵛᴱ———— ☎️ 𝗛𝝝𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 : 0938.88.4428 📍 𝐖𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 : 𝐬𝐡𝐢𝐬𝐡𝐚 _ 𝐜𝐨𝐜𝐤𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 _ 𝐰𝐢𝐧𝐞 _ 𝐭𝐞𝐚 ꢝⱀꤕᥒ : 12ⱀⰿ ⇥ 2მⰿ 📍 ᎪᎠᎠᏒᎬᏚᏚ ☞ 𝟷𝟽 𝚝𝚛𝚞𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚗𝚑, 𝚙𝟷 , 𝙳𝚊𝚕𝚊𝚝
comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

VN
VN ENG